Sanofi

Käyttö

Kaikki tämän sivun sisältö on Boehringer Ingelheim -konsernin omaisuutta ja siten suojattu tekijänoikeuslailla. Lupa käyttää tällä sivulla olevia asiakirjoja (kuten esimerkiksi teknisiä raportteja/esitteitä, lehdistötiedotteita, taulukoita ja FAQ - usein kysyttyjä kysymyksiä) myönnetään sillä ehdolla, että (1) tämä ilmoitus, ja nimenomaan tekijänoikeushuomautus ja tämä lupailmoitus, lisätään kaikkiin kopioihin; (2) että tämän sivun asiakirjoja käytetään vain ja ainoastaan informatiivisiin, tiedotusvälineiden, ei-kaupallisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eikä niitä kopioida tai postiteta minkään verkon tietokoneelle tai kaupallisten tiedotusvälineiden lähetykseen, ja että (3) mitään muunnoksia asiakirjoista ei tehdä. Käyttö kopioiden tai edelleen välittäen on kielletty, ellei siihen selkeästi ja erikseen ole nämä oikeudet omistavan Boehringer Ingelheim -konsernin lupaa.

Vastuuvapautuslauseke

Kaikkiin kohtuudella vaadittavat toimenpiteet on tehty, jotta tällä sivustolla esitetty tieto olisi tarkkaa ja ajan tasalla olevaa. Mutta Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat eivät takaa asiakirjojen sisältämän tiedon ja tällä sivulla julkaistujen kuvien soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tällaiset asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat on annettu "sellaisinaan" ilman minkäänlaista takuuta. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat täten irtisanoutuvat kaikista takuista ja ehdoista näihin tietoihin liittyen, mukaan lukien kaikki välilliset takuut ja ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Kaikki niiden sisältöön pääsy ja sen käyttö ovat käyttäjän omalla vastuulla. Missään tapauksessa eivät Boehringer Ingelheim -konsernin yksiköt ja/tai vastaavat toimittajat ole vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, olivatpa ne minkälaisia tahansa ja joiden syynä on käytön, aineiston tai voittojen menetys, johtuen sopimuksen toteuttamisesta, laiminlyönnistä tai muusta rikkomuksesta, jotka aiheutuvat tällä sivustolla olevan tiedon käyttämisen tai esittämisen yhteydessä.

Farmaseuttisiin tuotteisiin liittyviä asiakirjoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi vaihtoehtona keskustelulle terveydenhoitoalan ammattilaisen tai muun pätevän ammattilaisen kanssa. Jos tarvitset neuvoa johonkin tiettyyn terveysongelmaan, ota yhteyttä terveydenhoitoalan ammattilaiseen.

Asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat, jotka on julkaistu tällä palvelimella, voivat sisältää teknisiä epätäsmällisyyksiä tai kirjoitusvirheitä. Näihin tietoihin tehdään muutoksia määräajoin. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen vastaavat toimittajat voivat tehdä parannuksia ja/tai muutoksia tässä kuvattuun (kuvattuihin) tuotteeseen (tuotteisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin) milloin tahansa.

Ilmoitus koskien tällä verkkosivulla käytettyä ohjelmistoa sekä sillä olevia asiakirjoja ja palveluja

Boehringer Ingelheim ja/tai sen vastaavat toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, olivatpa ne millaisia tahansa, jotka aiheutuvat käytön, aineistojen tai voittojen menetyksestä, ja tapahtuivatpa ne sopimuksen suorittamisen, laiminlyönnin tai muiden rikkomusten seurauksena; jotka aiheutuvat tällä palvelimella olevan ohjelmiston, asiakirjojen, palvelujen tuoton tai niiden keskeytyksen tai tietojen käytön tai esittämisen seurauksena.

Linkit kolmannen osapuolen sivustoille

Tällä alueella olevat linkit vievät sinut pois Boehringer Ingelheimin sivustolta. Boehringer Ingelheim -yhtiö ei vastaa linkitetyistä sivustoista, eikä mikään Boehringer Ingelheim -konsernin yksikkö ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä eikä mistään linkitetyn sivun linkistä, eikä myöskään mistään tällaisille sivustoille tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Myöskään mikään Boehringer Ingelheim -konsernin yksikkö ole vastuussa linkitetyltä sivustolta saadusta verkkolähetyksestä tai missä tahansa muussa muodossa vastaanotetusta lähetyksestä. Nämä linkit on annettu vain ja ainoastaan mukavuussyistä, ja linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Boehringer Ingelheim -konserni suosittelee kyseistä sivustoa.

Tekijänoikeudellinen huomautus

Tekijänoikeudet © 2010 Boehringer Ingelheim International GmbH, Saksa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotemerkkiin liittyvä huomautus

Boehringer Ingelheimin tuotteiden tavaramerkit, joihin tässä viitataan, olivatpa ne kirjoitettu isoin kirjaimin tai merkitty "rekisteröity tavaramerkki ®" -symbolilla, ovat Boehringer Ingelheim -konsernin yksiköiden tavaramerkkejä. Tässä mainitut yritysten ja tuotteiden tosiasialliset nimet voivat olla niiden vastaavien omistajien tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien, Boehringer Ingelheimin nimen tai logon käyttö, lukuun ottamatta tässä erikseen sallittua käyttöä, on nimenomaisesti kielletty ja voidaan katsoa lainvastaiseksi toiminnaksi.

Tässä käsitellyillä tuotteilla voi olla erilaisia kauppanimikkeitä ja etikettejä, ja ne voidaan esitellä eri tavoin ja eri vahvuisina eri maissa. Lisätiedon saamiseksi ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen edustajaan.

Kyselyt ja palaute

Tämän verkkosivun kautta tehtyjen kyselyiden ja muun Boehringer Ingelheimille osoitetun palautteen ei tulisi sisältää henkilökohtaiseen terveyteen tai reseptilääkkeisiin liittyviä kysymyksiä, jotka sen sijaan tulee ohjata terveydenhoidon ammattilaisille. Jos joku näiden asiakirjojen käyttäjä vastaa käyttämällä tietoja, mukaan lukien palauteaineisto (kysymykset, kommentit, ehdotukset ) tai vastaava, näihin asiakirjoihin liittyvä aineisto; tulee tällainen tieto katsoa ei-luottamukselliseksi, ja Boehringer Ingelheim -konsernilla ei ole minkäänlaista velvoitetta tällaiseen tietoon liittyen, ja se voi vapaasti ja rajoituksetta jäljentää, käyttää, julkistaa ja jakaa tällaista tietoa muille.